Ο ιστότοπος www.ariashop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρισης Κωνσταντίνος Αργυριάδης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη με ΑΦΜ 117498850 και πλέον θα καλείται ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Παρακάτω σας παραθέτουμε τους όρους χρήσης όπου εφαρμόζονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να δέχεται ο κάθε επισκέπτης ώστε να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει με δική του ευθύνη να μην κάνει χρήση στον ιστότοπο www.ariashop.gr.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους χρήσης από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Σε κάθε αλλαγή των όρων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα περί μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, όπως πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα του μας ελέγχονται πλήρως πριν την αποστολή της κάθε παραγγελίας, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η αποστολή ελαττωματικού προϊόντος. Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης παραλάβει προϊόν με ουσιώδες ελάττωμα και το ελάττωμα αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του, μπορείτε να ζητήσετε αντικατάσταση του. Για αντικατάσταση ελλατωματικού προϊόντος παρακαλούμε καλέστε μας στα τηλέφωνα 6979293489 & 2310220007. Δεν υφίσταται υποχρέωση αντικατάστασης, εάν η φθορά στο προϊόν της Εταιρείας προκλήθηκε από την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης του, από κακή συντήρησή του, ή πρόκειται για φυσιολογική φθορά λόγω της χρήσης του προϊόντος. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση του εν λόγω προϊόντος.

Το ariashop.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά στην ποιότητα ή/και την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό και ειδική χρήση, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών. Τέτοιες εγγυήσεις παρέχονται, εφόσον παρέχονται, μόνο από τους κατασκευαστές και ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται σχετικά έπειτα από αίτηση στην ιστοσελίδα ή και τηλεφωνικώς. Οποιαδήποτε τηλεφωνική ενημέρωση γίνει από το ariashop.gr σχετικά με εγγυήσεις κατασκευαστών γίνεται απλά και μόνο προς διευκόλυνση του πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση του ariashop.gr.

Οι πελάτες/χρήστες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τις προδιαγραφές και τη σύνθεση κάθε πωλούμενου προϊόντος, ώστε να διαπιστώσουν κατά περίπτωση αν χρησιμοποιείται στην κατασκευή ή υπάρχει στη σύνθεση του τελικού προϊόντος οποιαδήποτε πρώτη ύλη ή εν γένει υλικό, στο οποίο έχει αλλεργία ή προβλήματα υγείας στον ίδιο ή σε τρίτα πρόσωπα (π.χ. μικρά παιδιά).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για οποιοδήποτε λόγο κατά την διάρκεια και πριν την ολοκλήρωση της από την ηλεκτρονική διαδικασία της ιστοσελίδας. Έπειτα την ολοκλήρωση της παραγγελίας μπορείτε να την ακυρώσετε, μέχρι τις 17:00 της ίδιας εργάσιμης ημέρας, τηλεφωνικός στα 6979293489 & 2310220007. Όλα τα δέματα αποστέλλονται καθημερινώς στις 17.30.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σε κάθε σύμβαση (αγορά) από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες. Η προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Τα προϊόντα πρέπει να είναι στις αρχικές τους συσκευασίες, με όλα τα αξεσουάρ που τα συνοδεύουν και χωρίς να έχουν εμφανή σημάδια χρήσης ή οποιαδήποτε ίχνη λερώματος. Ο καταναλωτής οφείλει να διαθέτει το νόμιμο παραστατικό αγοράς σε καλή κατάσταση και ευδιάκριτο. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με την κράτηση των μεταφορικών από και προς εμάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τους όρους επιστροφών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για την τροποποίηση της παραγγελίας σας έπειτα την ολοκλήρωση, μπορείτε να κάνετε αλλαγές/προσθήκες/τροποποιήσεις τηλεφωνικώς στα 6979293489 & 2310220007 με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσταλεί ακόμη η παραγγελία.

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής παραγγελίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση του ποσού των μεταφορικών όπου χρεώθηκε, ως προς την πληρωμή μεταφοράς των εμπορευμάτων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ariashop.gr σας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, μέσω E-mail

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται με τη χρήση Αντικαταβολής ή Τραπεζικής Κατάθεσης. Σε προσεχή μέλλον θα προστεθούν περισσότεροι τρόποι πληρωμής.

Product added to wishlist